Trang chủ Liên hệ

GIA CÔNG CNC BK 

Trụ sở chính Hà Nội


Địa chỉ:         Xuân Phương, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:  0908 090 678 
Email:         tuan.nt.ctm@gmail.com
 

Skype: nguyenthanhtuan_ht

Fanpagehttps://www.facebook.com/XuonggiacongcokhichinhxacCNC/